Annika_schrijft » Specials » Bkr en cki

Alle informatie over en van het BKR

Alle informatie over en van het BKR In 1965 is het BKR, dat gevestigd is in Tiel, opgericht. BKR is overigens de afkorting van Bureau Krediet Registratie. Hier kun je over een aantal belangrijke aspecten van het BKR globale nuttige informatie vinden. In de speciale reeks van artikelen, die je onderaan deze pagina kunt aanklikken, vind je uitgebreide informatie over een aantal thema’s betreffende het BKR.

Doelstelling van het BKR

De doelstelling van het BKR is te voorkomen dat mensen te hoge kredietovereenkomsten aangaan, waarvan ze de eruit voortvloeiende financiële verplichtingen niet kunnen voldoen. Hiermee worden dus niet alleen de kredietaanvragers zelf beschermd tegen het aangaan van te hoge financiële verplichtingen, maar ook de kredietverstrekkers.

Functie van het BKR

Het BKR heeft in dit kader alleen een informerende functie, hetgeen wil zeggen dat de bij het BKR aangesloten instellingen bij het BKR informatie moeten of kunnen aanvragen wanneer iemand een kredietfaciliteit aanvraagt. Op basis van de informatie uit de BKR toets en andere financiële en persoonlijke informatie die de kredietverstrekker verzamelt, bepaalt deze of een kredietaanvraag van een persoon wordt gehonoreerd. Alle gegevens van kredieten en aanverwante financiële overeenkomsten die aangegaan worden met deelnemers van het BKR, worden geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR. Het BKR kan overigens de informatie die in het CKI wordt geregistreerd verzamelen, omdat alle deelnemers van het BKR verplicht zijn om kredietovereenkomsten tussen de 500 en 125.000 euro die langer dan drie maanden duren, aan het BKR door te geven. Ook problemen en wijzigingen betreffende deze kredietovereenkomsten moeten worden doorgegeven.

Deelnemers aan het BKR

Deelnemers aan het BKR zijn met name financiële instellingen, maar ook postorderbedrijven en aanbieders van mobiele telefonie abonnementen. Om deelnemer van het BKR te worden, moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer ze deelnemer zijn, dan gelden er uiteraard ook eisen met betrekking tot het verstrekken en opvragen van informatie.

Welke informatie wordt in het CKI van het BKR opgeslagen

Zoals al gezegd informeren de deelnemende instellingen het BKR over kredietovereenkomsten inzake een bedrag tussen de 500 en 125.000 euro met een looptijd van meer dan drie maanden. Aflossing ervan en problemen bij de betaling worden ook gemeld. Het betreft overeenkomsten zoals leningen, doorlopende kredieten, rood staan op betaalrekeningen, creditcards, termijnbetalingsregelingen bij postorderbedrijven en abonnementen mobiele telefonie. Een dergelijke kredietovereenkomst blijft tot vijf jaar na de gehele aflossing en opzegging ervan in het CKI staan, dus een eventueel betalingsprobleem wat tot een negatief BKR leidt, ook.

Wat betekent een BKR registratie nu eigenlijk voor je

De manier waarop het BKR werkt, impliceert dus dat nagenoeg alle Nederlanders wel geregistreerd zijn bij het BKR, want bijna iedereen heeft wel een creditcard of mag rood staan op de betaalrekening. Wanneer je dus een krediet aanvraagt, zal er bijna altijd blijken dat je geregistreerd bent bij het BKR, wat dus volkomen normaal is. De enige invloed die dit heeft op de aanvraag van een krediet, is de vraag of de hoogte van de geregistreerde kredieten en de betalingsverplichtingen nog ruimte laten voor een nieuw krediet, uitgaande van je inkomsten en overige lasten.

En wat betekent een negatieve BKR registratie voor je

Een negatieve BKR registratie, ook wel een BKR codering genoemd of negatief BKR, betekent echter dat er problemen bij het betalen van een krediet zijn geweest, zoals een betalingsachterstand. Afhankelijk van de aard van het geregistreerde probleem, dat ook afgeleid kan worden van de exacte codering, kan een kredietverstrekker besluiten dat hij jou geen nieuw krediet wil verstrekken.
BKR Score, een aanvullende dienst van het BKR

BKR Score, een aanvullende dienst van het BKR

In Nederland zijn de meeste financiële instellingen en instellingen die kredieten verstrekken als deelnemer aangesloten bij het BKR. Wanneer je een krediet of creditcard aanvraagt, in termijnen wilt b…
Creditcard, DebitCard en BKR toetsing

Creditcard, DebitCard en BKR toetsing

De tijd is allang voorbij dat alleen zakenmensen en mensen met een hoog inkomen over een creditcard beschikten. Creditcards zijn tegenwoordig een veel voorkomend betaalmiddel voor iedereen, al is het…
Informatie over lease en registratie bij BKR

Informatie over lease en registratie bij BKR

Bij lease is er sprake van een kredietvorm waarbij de particuliere kredietnemer ofwel lessee duurzame consumptiegoederen te beschikking krijgt gesteld van de kredietverstrekker ofwel lessor. In de lea…
Inzage in de gegevens van je eigen BKR registratie

Inzage in de gegevens van je eigen BKR registratie

Het BKR legt in het CKI alle persoonsgegevens en overeenkomstgegevens vast die het van zijn deelnemers krijgt aangeleverd. De deelnemende (financiële) instellingen zijn namelijk verplicht om uiterlijk…
Kopen op afbetaling en registratie BKR

Kopen op afbetaling en registratie BKR

Een koop op afbetaling houdt hetzelfde in als een aankoop die in termijnen wordt betaald. Je wordt direct eigenaar, maar betaalt de gehele of gedeeltelijke koopsom pas na de aankoop in termijnen. Je k…
Oneens met je BKR-registratie

Oneens met je BKR-registratie

Het zal je maar gebeuren, je vraagt een lening of hypotheek aan en uit de BKR toetsing blijkt dat je een negatieve BKR-registratie, een zogeheten BKR-codering bij je naam hebt staan die jou onbekend i…
Wat is huurkoop en registratie huurkoop bij BKR

Wat is huurkoop en registratie huurkoop bij BKR

Huurkoop kan beschouwd worden als een vorm van krediet. De bedoeling van huurkoop is dat de eigendom van het onderhavige product overgaat van de verkoper op de huurkoper, na complete betaling van de t…
Welke kredietinstellingen zijn BKR-deelnemers

Welke kredietinstellingen zijn BKR-deelnemers

Wanneer je een lening of hypotheek aanvraagt, dan vindt er een BKR-toetsing plaats. Op basis hiervan krijgt de geldverstrekker waarbij je geld wilt lenen informatie over je BKR-registratie. Heb je een…
Welke verschillende BKR-coderingen zijn er

Welke verschillende BKR-coderingen zijn er

Het BKR hanteert verschillende coderingen, die ieder een bepaalde betekenis hebben. Ook voor een geldverstrekker die de kredietaanvraag beoordeelt en bij een BKR-toetsing op een BKR-codering stuit, ma…
Gepubliceerd door Annika_schrijft op 13-06-2010, laatst gewijzigd op 03-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.